Скъпи, искаш ли да се оженим?…

– Скъпи, искаш ли да се оженим? След като се оженим, ще споделям с теб всички тревоги и грижи…
– Ама аз нямам тревоги и грижи?
– Е, аз нали за това казвам – „след като се оженим“…