Ти защо не се жениш? Аз …

– Ти защо не се жениш?
– Аз със жените съм на лизинг…
– Как така?
– Ами плащам месечни вноски, и през 3 години си взимам нова.