Връща се един от командировка и намира вкъщи чужд мъж.
– Кой си ти?
– Дядо Коледа!
– А защо си обръснат?
– Хигиена!
– А защо си гол?
– Топличко е тук!

02.01.2008 Дядо Мраз