Клиниика за слаботелесни.В една стая влиза проверяващия, но за миг всички се изпокриват.
Проверяващия обаче забелязва движение зад метлата:
– Ей, ти зад метлата, излез!
– Кой, ние сме трима?

29.01.2004 Без категория