В киното започва филм, но първи…

В киното започва филм, но първите 5 минути няма звук.
В залата се разнася ядосан мъжки глас:
– Ей, кой си играе с дистанционното?!