Вицове за Монаси

Селският поп казал на всички жени:
– Утре всяка, която е съгрешила, да донесе в черквата по едно яйце за всяка изневяра, която е извършила!
Наредили се на другия ден селянките – коя с две-три яйца, коя с цяла кошница. По едно време пристига една с цяла ръчна количка, и разбутва опашката:
– Дръпнете се, проститутки такива! Че имам още два курса…

29.01.2001 Монаси

Попът чете проповед в църквата:
– Братя и сестри! Изневярата е страшен грях! Нека на тези, които изневеряват на половинките си, им изсъхне ези…

25.01.2001 Монаси

Новият свещеник се чувства неловко по време на изповедите, затова моли по-възрастния си колега да му прави компания. След няколко изповеди старият свещеник отправя следните съвети:
– Скръсти ръце на гърдите си, подпри брадичката си с длан.
Новият свещеник изпълнява това.
– Опитай се да използваш фрази, като „Разбирам“, „Да, продължавайте“, „Как се почувствахте?“
Новият свещеник изпълнява и тези съвети.
Накрая старият свещеник казва:
– Не мислиш ли, че така е по-добре, отколкото да се пляскаш по коляното и да възкликваш: „Без майтап? И какво стана после?“

02.01.2001 Монаси

Една млада сръбска мома отишла на изповед.
– Дедо попе, не мой да си представиш. Бех у гората, велики муж срещнах и он цалива…
– Знам, дъще, знам – 10 дана пост.
На другия ден отново.
– Дедо попе, пак одих у гората и велики муж ме щипна по гъзо.
– Знам, дъще, знам – още 10 дана пост.
На третия ден момата влетяла при попа и започнала:
– Дедо попе, пак бех у гората и великио муж…
– Знам, дъще, знам.
– Нищо незнаеш – он ми даде го жвакам!
Търси попа из книгите ден-два, нищо не намира и решил да помоли Господ за съвет.
– Господи Боже мой, какво да й дам на тази мома за жвакане?
Господ се показал иззад едно облаче и казал:
– Ако е жвакала добро – до 50 нови динара…

28.12.2000 Монаси

Един поп и едно циганче влизат в едно купе. Попа изважда една голяма диня и я нарязва на парчета. И циганчето вика:
– Ооооо попе, ша ядем ли?
Попът отговаря:
– Някой хора ще ядат, а някои ще гледат.
– Попе, на тебе не ти ли са яде?

26.12.2000 Монаси

Свещеник се кара на ходожник, който прави стенописите в църквата:
– Синко! Какво си нарисувал? Къде си виждал ангели с ботуши?
– А вие, отче, къде сте виждали ангели без ботуши? – невъзмутимо отговаря художника.

19.12.2000 Монаси

Между поп и гробар:
– Какво ново при вас, господине?
– Лошо, много лошо! Ако Господ не стовари някаква епидемия върху човешкия род, ние и двамата ще стигнем до просешка тояга!

16.12.2000 Монаси

Един поп забелязал, че даренията пред иконата на Богородица постоянно намаляват. Решил да провери защо и веднага след литургията се скрил зад разпятието. Хората постепенно се разотишли, а в църквата останал само клисаря. Той се огледал, приближил се до иконата и занареждал:
– Света Богородице, както винаги си ми давала дай ми и сега…
– Немооожеее. – провикнал се попа зад разпятието.
– Млъкни бе копеле, не питам теб, питам майка ти.

16.12.2000 Монаси

Отива жена при свещенник и му казва:
– Отче, двама мъже едновременно искат ръката ми. Проблемът е, че единият е крадец, а другият е изнасилвач. Кого ще ме посъветвате да избера.
Замислил се свещенникът и казал:
– Дъще, за да отговоря на въпроса ти, трябва да се уединя и да поискам отговор от Господ. Почакай тук! Отивам да се моля.
Отишъл свещенникът да се моли, а от една врата се подава главата на попадията и казва шепнейки:
– Девойче, не знам какво ще те посъветва мъжът ми, защото той е учен човек, ама ако питаш мен, аз предпочитам два пъти да ме изнасилят, отколкото веднъж да ме оберат!

15.12.2000 Монаси

Проповедник в църква завършва дълга проповед с призив:
– Братя и сестри! Който иска да отиде в рая, да стане!
Всички стават освен един.
– Ти братко, не желаеш ли, да отидеш в рая? – възкликнал проповедника.
– А, искам разбира се, но не в този момент!

12.12.2000 Монаси