Вицове за Началници

– Вчера началника ме наказа, защото съм ходил на мач в работно време!
– А той откъде е разбрал?
– Беше до мене на трибуната.

05.01.2004 Началници

Съобщение:
На конкурса за най-честен бизнесмен бяха присъдени една втора и две трети награди.
Първа награда остана непродадена.

18.10.2003 Началници

Началник се кара на подчинен:
– Не те ли е срам! Закъсняваш два часа! Аз на твое място изобщо не бих се показал на работа в такъв случай…
– Вие – да. Но аз, за разлика от вас, съм съвестен и идвам.

24.08.2003 Началници

Директор инструктира друг директор по телефона как да смени цветовата настройка на монитора:
– Сега натисни „ОК“!
– Натиснах го. А! Иска да рестартира. Да се съглася ли?
– Не веднага! Иначе какъв авторитет ще имаш…

31.07.2003 Началници

В един офис постъпила на работа нова секретарка. Единт ден тя видяла, че ципът на шефа е разкопчан и тактично казала:
– Сър, вратата на казармата е отворена.
Шефът решил да се пошегува и на следващият ден казал на секретарката си:
– Госпожице, когато видяхте, че вратата на казармата е отворена, дали случайно не видяхте и един млад войник да стои на пост?
Секретарката отговорила:
– О, не, сър! Видях само един изтощен дребничък ветеран, който седеше отчаяно върху две смачкани торби!

04.02.2003 Началници

Секретарка влиза в кабинета на началника си разплакана:
– Шефе, бременна съм! Сега се връщам от гинеколога. Като смятам датите, явно е станало като бяхме на оная конференция в Пампорово. Аз съ женена, ти си женен… аборт не мога да направя… остава ми само да се самоубия!
Началникът я прегръща съчувствено:
– Да-а-а, знаех си аз, че винаги мога да разчитам на теб!

03.01.2003 Началници

Въпрос: Какво е това обмен на мнения?
Отговор: Когато влизаш в кабинета на началника със своето мнение, а излизаш с неговото.

17.05.2002 Началници

– Не можем да ви повишим заплатата, но затова пък можем да ви намалим потребностите.

02.04.2002 Началници

Началник се кара за пореден път за нещо на един от подчинените си. По едно време подчиненият го прекъсва:
– Само едно не мога да разбера, защо ме мразите толкова?
– Нищо лично, аз и себе си мразя понякога…
– За вас – разбираемо е, ама защо мразите и мене?

11.01.2002 Началници

Подчинен казва на началника си:
– Ако не ми повишите заплатата със сто лева, ще разкажа на всички колеги, че сте я повишили с 200.

08.06.2001 Началници