Вицове за Началници

Шефът води нов работник на работното му място и се обръща към останалите работници:
– Господа, водя ви нов колега. Моля, покажете му какво правите, когато мислите, че ви гледам отнякъде.

13.05.2000 Началници

Млада секретарка записва, докато шефът й диктува дълго писмо. Накрая го пита:
– Извинете, бихте ли повторили какво беше това между „Уважаеми колега,“ и „искрено ваш: Петров“?

08.05.2000 Началници

Началник казва на секретарката си:
– Уволнена си!
– Ама защо бе, шефе? Аз толкова те уважавам…
– Е да, ама докато си ме уважавала си ми лепнала нещо, което съм предал на жена си и тя ми стъжни живота.

04.05.2000 Началници

В банката правят ревизия. Питат главния счетоводител:
– Къде е директорът?
– Отиде да се сбогува със семейството си…

22.04.2000 Началници

На ъгъла седи просяк с измачкана шапка в ръка. Покрай него минава елегантно облечен човек. Като вижда просяка, той се спира.
– Здравей, колега – казва му той. – Всички ние, твоите колеги, сме във възторг от мъжеството, с което каза право в очите на шефа всичко, което мислиш за него!

21.04.2000 Началници

Директорът е възхитен от новата секретарка:
– Въобще не мога да и представя какво бих правил без вас!
– А ако пък знаехте какво бихте могли да направите с мен!

18.04.2000 Началници

Секретарката въвежда в кабинета на шефа си млад мъж.
– Господине – казва тя, – доведох при вас годеника си, за да се убеди лично, че сте стар, плешив и дебел…

07.04.2000 Началници

– Защо не се смя? Анекдотът на шефа наистина беше смешен.
– Не понасям шефа! Ще си се смея вкъщи!

05.04.2000 Началници

Директор на фирма излизал в отпуск и затова извикал заместника си и му казал:
– Оставям те да ме заместваш докато ме няма. Ако искаш да чукаш секретарката, само й кажи „Ела в канцеларията ми да сключим едно договорче“ и тя си знае работата.
Минали няколко дни и на заместника му се приискало да чука секретарката и казал да дойде в канцеларията да сключат едно договорче.
Тя казала:
– Шефе, не може, тъй като съм в месечен отчет.
След малко обаче размислила и му се обадила:
– Може да сключим договора устно или със задна дата.
– Няма нужда вече, аз го минах на ръка.

02.04.2000 Началници

Една секретарка казва на шефа си:
– Страхувам се, че имам лоши новини за вас!
– Защо винаги ми носиш лоши новини? Поне един път не може ли да ми кажеш, че имаш добри новини?
– Добре тогава. Имам една добра новина за вас. Не сте стерилен.

30.03.2000 Началници