Вицове за Началници

Шефът се обръща към свой подчинен:
– Защо вчера не бяхте на работа?
– Не се чувствах добре.
– Носите ли бележка от лекаря?
– Не. Вчера наистина бях болен.

23.05.2000 Началници

– Какво представлява новият ти директор? Може ли да се работи с него?
– Прекрасен човек е! С него може и да не се работи!

23.05.2000 Началници

Шефът води нов работник на работното му място и се обръща към останалите работници:
– Господа, водя ви нов колега. Моля, покажете му какво правите, когато мислите, че ви гледам отнякъде.

13.05.2000 Началници

Млада секретарка записва, докато шефът й диктува дълго писмо. Накрая го пита:
– Извинете, бихте ли повторили какво беше това между „Уважаеми колега,“ и „искрено ваш: Петров“?

08.05.2000 Началници

Началник казва на секретарката си:
– Уволнена си!
– Ама защо бе, шефе? Аз толкова те уважавам…
– Е да, ама докато си ме уважавала си ми лепнала нещо, което съм предал на жена си и тя ми стъжни живота.

04.05.2000 Началници

В банката правят ревизия. Питат главния счетоводител:
– Къде е директорът?
– Отиде да се сбогува със семейството си…

22.04.2000 Началници

На ъгъла седи просяк с измачкана шапка в ръка. Покрай него минава елегантно облечен човек. Като вижда просяка, той се спира.
– Здравей, колега – казва му той. – Всички ние, твоите колеги, сме във възторг от мъжеството, с което каза право в очите на шефа всичко, което мислиш за него!

21.04.2000 Началници

Директорът е възхитен от новата секретарка:
– Въобще не мога да и представя какво бих правил без вас!
– А ако пък знаехте какво бихте могли да направите с мен!

18.04.2000 Началници

Секретарката въвежда в кабинета на шефа си млад мъж.
– Господине – казва тя, – доведох при вас годеника си, за да се убеди лично, че сте стар, плешив и дебел…

07.04.2000 Началници

– Защо не се смя? Анекдотът на шефа наистина беше смешен.
– Не понасям шефа! Ще си се смея вкъщи!

05.04.2000 Началници