Вицове за Национални

Слънчев бряг, в наши дни. Августовска вечер. Към патрулиращ полицай се втурва ужасен германец: – Хер полицист, там, под кея, един човек прави секс… – България е свободна страна, господине! Ние уважаваме любовта! – Ама той прави секс с труп… – Успокойте се! Вече наминах и погледнах. Сторило ви се е! Не е труп, а англичанка.

Двама българи отиват в Египет. Разбира се влизат и в Хеопспвата пирамида. В нея обаче е адски задух и колкото по-навътре влизат толкова по-задушно става… Накая единия вече не издържа и вика на другия: -Не мога повече, много задушно тука, аре пиши КУР и да излизаме!

Поредните преводи на български поговорки на английски

New twenty… Ново двайсе..

There is no Six- Five. Няма пет-шест.

She became what she became. Стана тя каквато стана.

Happy new bath! Честита баня!

Has finished her with his feet. Свършил я е с краката си.

Like nothing. Кат’ нищо.

Greetings, greetings, gimme cash for pastry! Здрасти, здрасти, дай пари за пасти!

A happening will happen to you. Ще ти се случи случка.

To cucumber seller cucumbers sells. На краставичар краставици да продава.

Your granny’s thornies. Бабините ти трънкини.

Naked water. Гола вода.

Look out into the picture. Внимавай в картинката.

A palm stretch man, elbow beard. Педя-човек, лакът-брада.

When the mokasins flower. Когато цъфнат налъмите.

In the end of the ends. В края на краищата.

Uncle’s red-headed pumpkins. Чичковите червенотиквеничковчета.

To throw whites proteins. Хвърлям белтъци.

Heptene. C7H14. Хептен.

Uncensured gesture of 3 fingers with dominant the middle one. Неприличен жест от три пъста с преобладаващ среден.

The how much – that much. Колкото – толкова.

The oily word all portals opens. Благата дума всички врати отваря.

А duck meditated, meditated, and drowned herself into the river. Една патка мислила, мислила и се удавила в реката.

One cold water. Една студена вода.

Complete sorrow. Пълна скръб.

From me to pass. Oт мене да мине.

As if captured from the woods. Като хванат от гората.

They have left their hands. Оставили са си ръцете.

Thousands of graces! Хиляди благодарности!

Health be it… Здраве да е…

Plane as beans. Просто като фасул.

Who the what does, to himself it does. Кой каквото прави, на себе си го прави.

Once when you have caught yourself on the dance… Веднъж като си се хванал на хорото…

From nice nicer. От хубаво по-хубаво.

From bad worse. От лошо по-лошо.

I will be pulling your ears. Ще ти дърпам ушите.

Where you… Kъде ти…

Poor as a chapel mouse. Беден като църковна мишка.

Beaming like jellified meat. Ухилен като пача.

Like unhanged. Като откачен.

Let’s go now! Айде, сега!

Neither news, nor bone. Ни вест, ни кост.

And does a cruiser swim? А корабче плува ли?

He neither ate onion nor smelt it. Ни лук ял, ни лук мирисал.

Went the horse into the river. Ойде коньо у реката.

Upper Tracian Lowlander. Горнотракиец.

Drunk – paid. Пито – платено.

Hood after the rain. След дъжд качулка.

Isn’t mad this who eats the pie but that who gives it to him. Не е луд тоя, дето яде баницата…

Put the pope in bondage to be peaceful your village. Вържи попа да ти е мирно селото.

Place the pope in bondage to pacify the village.

Trice measure, once cut. Три пъти мери, един път режи.

Drop after drop a reservoir is formed. Капка по капка – вир става.

Dish with grapes. Манджа с грозде.

Intellect governs, intellect serves, intellect pastures ducks. Ум царува, ум робува, ум патки пасе.

Risk wins, risk loses, risk pastures ducks. Риск печели, риск губи, риск патки пасе.

First wire for water. Първа жичка за водичка.

Bubbled not boiled. Врели-некипели.

Who sings evil does not think. Който пее зло не мисли.

If you had sat peacefully you would not have seen miracle. Да бе мирно седяло не би чудо видяло.

A straight way to you, crooked path. Прав ти път, крива ти пътека.

Dog jumps according to the stick. Кучето скача според тоягата.

Each toad to know her bog. Всяка жаба да си знае гьола.

The little pear has had a tail. (The light bulb has had a tail.) Крушката си имала и опашка.

The pear does not fall away from the tree.

Rolled the pot and found its cover. Търкулнало се гърнето и си намерило похлупака.

Me to have your wits / problems / luck. Да ти имам акъла, проблемите, късмета.

Spoken word, thrown stone. Казана дума, хвърлен камък.

Until under the garbled pear tree. До под кривата круша.

Now if I only had a shpeque… Сега да имах един шпек…

To tie him a tin can. Да му вържеш тенекия.

To roll him a number. Да му извъртиш номер.

Every madman with his trick / number. Всеки луд с номера си.

In the coockoo’s summer. На кукуво лято.

You will blossom and you will tie. Ще цъфнеш и ще вържеш.

The rapid bitch blind bears them. Бързата кучка слепи ги ражда.

Withspeachy comradeship mountain elevates. Сговорна дружина планина повдига.

Who digs grave to another alone falls in it. Който копае гроб другиму сам пада в него.

Keeps silence like a fish. Мълчи като риба.

Don’t call „bear“ not to come. Не викай „мецо“ да не дойде.

From the drunk even the madman runs away. От пияния и лудият бяга.

Finished her like the dog in the field. Свърши я като кучето на нивата.

The vineyard does not want a prayer, wants a mattock. Лозето не иска молитва, а мотика.

The dogs bark to themselves, the caravan is walking. Кучетата си лаят, керванът си върви.

Noone is bigger than the bread. Никой не е по-голям от хляба.

Neither fish nor cancer (crab, lobster). Ни риба, ни рак.

Quiet waters are the deepest. Тихите води са най-дълбоки.

On bare ass (belly) a pair of pistols. На гол гъз (тумбак) чифте пищови.

For the wolf we’re talking and he is in the pen. За вълка говорим, а той е в кошарата.

The wolf is stuffed and the lamb in its entirety. И вълкът – сит, и агнето – цяло.

Meal wrestling makes. ‘Ранътъ пра’и борбътъ.

Eagle, crab and pike. Орел, рак и щука.

For him who blows. За тоя, дето духа.

For him who swings the fores. За тоя, дето клати гората.

On every hair times 108. На всеки косъм по сто и осем.

Line an ass on the bridge. Като магаре на мост.

Like an elephant in a glassware shop. Като слон в стъкларски магазин.

Like a calf in a train. Like a dog in a cart. Като теле в железница. Като куче в каруца.

On the ant a road costs. На мравката път стува.

Bent sits, staithgt reasons. Криво седи, право съди.

With a cloak in the summer, with a purse in the winter. Лете със абичка, зиме със торбичка.

Strike the seddle the donkey to conceive. Бий самара да се сеща магарето.

Many grannies, feeble child. Много баби – хилаво дете.

Which watch? Колко е часът?

Help yourself God to help you too. Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.

These are flowers, there will be fruit too. (Russian proverb) Это цветочки, а еще и ягодки будут.

Under the road and over the road. Под път и над път.

Ears don’t stand higher than the eyes. Ушите не стоят по-горе от очите.

For green spawn (cavier). За зелен хайвер.

To see where the crabs hybernate. Да види къде зимуват раците.

House on fire to burn the rats. Запали къщата да изгори мишките.

Patient, horse, for green grass. Трай, коньо, за зелена трева.

Two water-mellons under the armpit. Две дини под една мишница.

Sick healthy brings. Болен здрав носи.

To plant him on duck’s eggs. Да го насадиш на пачи яйца.

Water stamps – thirsty walks. Вода гази – жаден ходи.

White coins for black days. Бели пари за черни дни.

He who studies will succeed. Който учи ще сполучи.

Piper house does not feed. Свирач къща не храни.

Шопски наръчник

1. Най важното (Каквото е Шопско, то е Европско)

2.Начин на живот (Дайте ми една дамаджана с вино и едно опечено прасе, па чекайте да умрем)

3.Видове Шопи
а)Дървеняци (Елитни Шопи родени в Елин Пелин “Шоп Сити”)
б)Софиянци (те също са шопи… )
в)Полу-Шопи (Живеещи около София и Елин Пелин)
г)Фейкъри (преструвачи )

4.Работливост (докато един нормален човек може да работи 20 дни без да пие един Шоп може да пие 20 дни без да работи)

5.Интереси (Жената и свинята)

6.Лайфстайл
-Цигари (Арда без филтър, Шипка, Родопи Пакет)
-Питие (Ракия)
-Ястия (свинско, фасул известен още като БОБ и сладко от сливи)
-Музика (Шопска -> Коч Къмпъни Рекърдс (шопски рап))
-Социален живот (у кръчмата)
-Мечти (кашон с мангизи)
-Метод на псуване (вк’ючва близки роднини на “мишената”, оприличаване на майката на мишената с селскостопански животни от тип едър рогат добитък)
-Интереси (как да се съблазни съседката)
-Нужди (пиене и ядене колко да изхрани малко село за период от 20 дни)
-Тоалетна Хартия (да е на промоция +15% Гратис)
-Маниери (няма точни показатели но по принцип Бай Ганьо дава приличен пример за държание)
-Религия и Вярвания (”Съседа чукундури жена ми, а па я чукундурмим неговата”)
———
Видни Шопи в Българската история…
(извинявам се предварително но голяма част от тези Видни шопи са с неизвестни имена за това са запомнени само тяхните прякори)

Бай Митю (виден и легендарен домашен пройзводител на ракия и тютюн Изевстен с цигарите “Родопманс” с Никотин 0.33мг и Катран 35мг на цигара и с домашната си ракия от 99% алкохол)
Халвата – известен Шоп загинал от хранително натравяне от тип “преяждане” на хранителен продукт наречен халва…
Светофара – (Виден Шоп известен с кражбите си на крушки и осветителни тела от съседите и приятелите си)
Бай Тонислаф – (Виден Алкохолик известен с легендарната си победа над известната мъжествена компаньонка Стефка Бъбрека в свирепо надпиване с домашна ракия и доматов сок)
Snoop Доган – Млад но известен и надежден Шоп-Рапър (мой идол ) КОйто рапира как яде кисело мляко и краде капачки от боза…Известен с Хитовете “Сипи ми Боза” и “Хакера в Обора”
Ушатият бандит – (много известен и обичан от женската част на шопската популация Шоп, Известен с голямите си уши и селски чар на него му се носила славата, че е спал с всички жени от селото независимо, че мъжете им били в същата стая)
———
Това е кратката версия на моят “Шопски Наръчник” с под заглавие “Как да бъдем по-добри шопи”…

Манго си ръчка по магнета, Айше мие чинии.
Малкият Асанчо: Тате, тате, коя е столицата на България?
Манго: Не знам.
Асанчо: Тате, тате, кой е най-високият връх на земята?
Манго: Не знам.
Асанчо: Тате,тате, колко са звездите ?
Манго: Не знам.
В този момент Айше плесва малкия по врата и му казва:
– Стига, бе, остави бащицата си на спокойствие!

Манго: Не бий детето, ма! Нека пита – нека знае!

02.01.2015 Цигани

Спечелил един перничанин 1 000 000 от тотото.
Питали го:
– К’во ша пра’ите с толкова ‘ного пари?
– Па ша си върна борчовете.
– Ами с другите к’во ша пра’ите ?
– Епа другите ша чакат, ебал съм ги!

02.01.2015 Перник

5 шотландски мъдрости

1. Парите не могат да ти купят щастие, но е някакси по-удобно да плачеш в Mercedes Benz, отколкото на колело.
2. Прости на врага си, но помни името на копелето.
3. Помогни на някой в беда и той ще си спомни за теб, когато пак изпадне в затруднение.
4. Много хора са измежду живите просто защото е незаконно да бъдат застреляни.
5. Алкохолът не решава проблемите, млякото също.

Попитали англичанина „Къде е най-добре да се прекара времето с жена?“.
– В нейния дом, – отговорил той. – Лека музика, добър коктейл, чисто бельо…
Задали същия въпрос на французин:
– Сред природата: възбуждащо пеене на птици, шепот на трева, плаж, море…
Попитали и бай Ганьо:
– На стълбището. Ниската като стъпи на горното стъпало ще стане по-висока, високата ще слезе по-надолу. Ако ти омръзне, винаги можеш да кажеш: „Струва ми се, че съседката отваря вратата!“.

Уважаеми клиенте,

молиме ви, да не фръгате пиратки по келнерете, оти таа простотиа я прайте 5 – 6 човека, а они после плюват на сички ора у рикиите зарди вазе !

Перник. Мъж и жена хапват супа, но жената сърба звучно. Мъжът става, плясва й шамар и си сяда.
– Ама… Защо!?
– Сърбаш!
Продължили, жената внимава и след минута – пляяяс, още по-силен шамар.
– Какво сега!?
– СЪРБАААШ!
Продължил той, но на жената й писнало и оставила лъжицата. След минутка – пак зверска плесница…
– Ее, ама сега не съм направила нищо!
– Само като се сетя как сърбашеееее…

29.12.2014 Перник