Вицове за Грузинци

Лети по небето голяма птица и гордо размахва огромните си крила. До нея пърха малка птичка: „Накъде летим? Накъде?“ Голямата птица не отговаря. „Накъде летим?“ Голямата птица бавно се обръща и гордо отговаря: „Не знам…“
Да пием за нашите научни ръководители!

18.12.2000 Тостове

Един човек си вървял през гората и намерил костенурка. А костенурката заговорила с човешки глас: „Не ме убивай и ще ти се отблагодаря!“ Човекът я взел, занесъл я в къщи, нахранил я и си легнал. „Пусни ме в леглото ти!“ примолила му се костенурката. Сложил я той до себе си и в този миг костенурката се превърнала в прекрасна девойка. Тогава дошла жената на човека. „Какво става тук? – развикала се тя. Човекът й разказал всичко и тя се успокоила.
Да пием за нашите жени, които вярват на всички истории, които им разказваме!

17.12.2000 Тостове

Влак пътува към морето. В едно купе пътуват грузинец и девойка. Девойката мълчи през цялото време.
– Девойче, – не издържа по едно време грузинецът – защо мълчиш непрекъснато?
– Иска ми се, мълча си! – отговаря девойката.
– Иска ти се, а си мълчиш! – удивява се грузинецът.

15.11.2000 Грузинци

Съдят грузинец за изнасилване:
– Обвиняеми Гогоберидзе, кажете как изнасилихте гражданката Иванова!
– Благодаря, добре беше.

15.08.2000 Грузинци

Попаднал един грузинец в концлагер като военопленник. Една сутрин дежурният ги строява и почва да ги разпределя – тоя на строежа, оня да чука камъни, друг да копае окопи. Стигат до грузинеца:
– Думбадзе – в газовата камера!
Грузинецът се обажда:
– Другарю оберщурмбангрупенфюрер! Стига вече! Оня ден бях в камерата, вчера в камерата, днес пак в камерата! Вече почна да ме боли глава!

14.08.2000 Грузинци

В Москва полицията арестува лице от кавказка националност. Обискират го и намират в него огромен кинжал.
– За какво ти е това оръжие?
– Това не е оръжие, то е домакински нож – да си режа краставички, домати…
– Така ли, а тоя улей тука за какво е?
– Да се изтича кръвта.

12.05.2000 Грузинци