Вицове за Тостове

Лети по небето голяма птица и гордо размахва огромните си крила. До нея пърха малка птичка: „Накъде летим? Накъде?“ Голямата птица не отговаря. „Накъде летим?“ Голямата птица бавно се обръща и гордо отговаря: „Не знам…“
Да пием за нашите научни ръководители!

18.12.2000 Тостове

Един човек си вървял през гората и намерил костенурка. А костенурката заговорила с човешки глас: „Не ме убивай и ще ти се отблагодаря!“ Човекът я взел, занесъл я в къщи, нахранил я и си легнал. „Пусни ме в леглото ти!“ примолила му се костенурката. Сложил я той до себе си и в този миг костенурката се превърнала в прекрасна девойка. Тогава дошла жената на човека. „Какво става тук? – развикала се тя. Човекът й разказал всичко и тя се успокоила.
Да пием за нашите жени, които вярват на всички истории, които им разказваме!

17.12.2000 Тостове