Вицове за Евреи

Стар и много богат евреин починал. В завещанието си написал, че желае всичките му пари да бъдат погребани с него. Сред близките му настанал смут. Едни казвали да изпълнят последната воля, други отказвали.
Най-накрая се допитали до равинът, който отговорил:
– Напишете му чек.

10.01.2017 Евреи

Евреин и гей умират и oтиват при Свети Петър. Той поглежда евреина и казва:
– От вас имаме прекалено мнoго, ще те върна, нo само акo обещаеш, че вече няма да си скъперник.
Евреинът се съгласил.
Петър казал на гея:
– И ти, но ако обещаеш да не мислиш вече за гей секс.
Съгласил се и тoй. На връщане евреинът видял мoнета. Навел се и двамата отишли в Ада веднага след това.

11.04.2016 Евреи

Евреин отива при равина си много разтревожен:
– Рави, няма да повярваш, какво ми се случи… синът ми стана християнин!
Равинът му отговорил:
– Исак, и ти няма да повярваш какво ми случи… и моят син стана християнин! И аз не знам, какво да правя, освен да се помолим на Господ да ни прати мъдрост.
Паднали и двамата на колене в синагогата и се молили толкова дълго и горещо на Господ, че накрая и той им проговорил:
– Момчета, няма да повярвате, какво ми се случи…

06.02.2016 Евреи

Евреин отива при равина си много разтревожен:
– Рави, няма да повярваш, какво ми се случи… синът ми стана християнин!
Равинът му отговорил:
– Исак, и ти няма да повярваш какво ми случи… и моят син стана християнин! И аз не знам, какво да правя, освен да се помолим на Господ да ни прати мъдрост.
Паднали и двамата на колене в синагогата и се молили толкова дълго и горещо на Господ, че накрая и той им проговорил:
– Момчета, няма да повярвате, какво ми се случи…

12.01.2016 Евреи

Събота. Пред синагогата седят двама евреи – мръсни, одърпани, и просят. По едно време се спирял един човек и почва да ги учи:
– Абе не ви ли е срам вас двамата! Евреи, а такива мърляви да ходите! Срамота! И сте седнали да просите, вместо да се хванете да изкарвате повече пари от някъде! Има толкова начини пари да се изкарват…
Единият „евреин“ пуснал монета в голяма торба пари, които били събрали и казал на другия:
– Абе, Гарабед…
– Кажи, Агоп?
– Абе, тия нас ли са седнали да ни учат на бизнес!

03.12.2015 Евреи

Двама евреи си говорят:
– Абе, Моше откъде взимаш толкова много пари, бе?
– От банката бе, Исак!
– Ами кой ти внася по сметката?
– Жената бе, Исак!
– Ами, на нея кой й ги дава?
– Аз, бе!
– А ти от къде ги взимаш?
– Ами, нали вече ти казах – от банката!!

06.09.2015 Евреи

Евреин се обръща за съвет към равина си:
– Рави, ако намерите куфар и в него има един милион долара, ще го върнете ли на собственика му?
– Да, разбира се… Ако се докаже, че собственикът е беден…

22.07.2015 Евреи

Между евреи:
– Моше, нали не си забравил че ми дължиш сто лева?
– Не, разбира се! Бъди спокоен, до края на живота си ще помня!

15.07.2015 Евреи

– Вуте, разбра ли дека Васе го понижили, пратили го да
види откаде излази лебо.
– Е и къде са го пратили?
– Директор на хлебозаводо.

20.05.2015 Евреи

Събрали се евреите от местна общност и равинът им казал:
– Слушайте сега… Знам аз, че нас, евреите, никак не ни харесват. Доста мислих и реших, че сигурно причината е, че не пием алкохол. Та затова реших следващата седмица да се съберем, всеки да донесе по една бутилка водка, да я излеем в един казан и ще се напием. Пък може после да започнат да ни харесват…
И се разотишли по домовете.
Но Моше се прибрал притеснен. Как така цяла бутилка водка да занесе… Усетила жена му, че нещо не е наред, разпитала Моше, помислила и му казала:
– Добре де, всички ще носят по бутилка водка. Вземи напълни една бутилка вода, то в цял казан водка няма да се усети.
Така и направил.
Събрали се пак евреите следващта седмица, излели бутилките в един казан. Равинът взел една чаша, налял си и отпил. Позамислил се малко е казал:
– Мдааа… ето затова не ни харесват хората…

15.05.2015 Евреи