Вицове за Поручик Ржевски

Отиват веднъж на театър поручик Ржевски, Андрей Болконски, Пиер Безухов и, разбира се, Наташа Ростова. Седят, гледат представлението. Изведнъж Болконски прошепва на Наташа:
- Наташа, а на гърба на Вашия стол някаква дума е написана…
- И каква е тя? – притеснено пита Наташа.
Болконски объркано:
- Амии… Първата буква е същата като в думата „хлад“ – и бута с лакът Безухов.
Пиер веднага се ориентира:
- Втората е същата като в думата „куб“ – и бута Ржевски.
Поручикът невъзмутимо довършва:
- А третата буква, Наташа, е като третата буква в думата „хуй“…

Веднъж в ресторанта поручик Ржевски силно запивал с полковника. Случайно полковникът казал:
- Поручик, забелязвам, че Вие често ходите по заведения – едва ли не всеки ден. А виждате ли, на мен за такива неща парите не стигат.
- Господин полковник, кажете, а Вие какво правите със заплатата си? – попитал поручикът.
- Всичко давам на съпругата си, каквото ми даде – толкова.
- Ммм… Явно с жените не умеете да общувате, господин полковник! – замислено казал поручикът – Приближете се до нея, целунете я нежно по шията, погалете й рамото, помолете хрисимо и със сигурност ще ви се отпуснат още няколко излишни рубли.
Връщайки се в къщи, полковникът се приближил тихо към жена си откъм гърба и целувайки я по шията, я чува да казва:
- Е, какво, поручик? Пак ли свършихте парите?

Бал. Светското общество. Поручик Ржевски и Наташа Ростова танцуват. Тя (отегчено):
- Поручик, Вие сте невъзможен – само за жени и жени говорите. Разкажете нещо например за музиката, за музикалните инструменти…
Ржевски:
- Да, да, за музиката. Наскоро обърнах графинята върху рояла и да Ви кажа, Наташа, това е дяволски хлъзгав инструмент инструмент!

Поручикът се кани да ходи на бал и поставя в десния си джоб банан.
- За какво Ви е банан в джоба? – го пита удивен корнет Оболенски.
- Ще поканя на танц някоя дама, може и графиня Орлова. По време на танца тя ще се допре до дясната ми страна. Ще усети банана, ще се притесни и ще се премести към лявата ми страна. И точно тук ние ще я посрещнем!

По време на обяд във фамилното имение на Наташа Ростова, поручик Ржевски се обръща към нея и тихо й прошепва:
- Наташа, довечера ще Ви опъна.
С почервеняло лице Наташа бяга при баща си. През нощта старият граф се скрива в шкафа с гола сабя в ръка. Часовникът бие 12, влизат поручик Ржевски и 6-ма хусари. Поручикът командва:
- Двама до прозореца, двама до вратата и двама до шкафа!
На сутринта Наташа говори на баща си:
- Татко, само как чука, как само чука, татко!
- Какво ти чукане дъще, виж само как си знае службата!

Шикозен ресторант на Невски проспект.
Както обикновено пиян, поручик Ржевски седи забил лице в салатата.
На съседната маса три дами спорят за това кое е по-болезнено: раждането, аборта или дефлорацията.
Леко надигайки глава, поручикът компетентно се вмесва в разговора им:
- Ех, а вас някога да са ви удряли с тиган по яйцата?

Прием, в салона у Ростови е претъпкано. Разказват се истории. Дошъл ред и на поручик Ржевски:
- Такаа господа, това стана по време на Бородинския бой. Значи, върви нашият ескадрон напред в атака, и до нас изведнъж – взрив, мен ме хвърля от седлото, аз скачам веднага на крака – моите другари, всичките убити, сабята ми счупена, а към мен приближават трима яки френски кавалериста с извадени саби, и…
Господа, срам ме е но се насрах.
В салона – тишина, мълчание, накрая един заговорил:
- Поручик, вие, разбира се, сте доста откровен, но, отчитайки обстоятелствата – взрива, падането от коня, трима против един, при това невъоръжен, страха от смъртта…
В това няма нищо срамно, с всеки може да се случи…
- Не господа, не, вие не разбрахте, аз СЕГА се насрах.

- Поручик, вие мен обичате ли ме?
- А какво, според вас, правя в момента?!

Поручик Ржевски разговаря с Наташа Ростова за войната.
Наташа Ростова:
- Ох, война, война. Студ, глад…
Ржевски (замислено):
- Да, да… Ето например, в нашия полк един хусар открадна от една старица в селото яйца и за това го обесиха!
Наташа Ростова:
- За какво? Нима за яйцата?
Ржевски:
- Абе не, за шията.

Вечер в офицерския клуб. Всички са пияни. Хусарите играят на карти, а под масата дамите им правят минет. На вратата се чука. Всички са ужасени, а един от хусарите отчаяно прошепва:
- Не отваряйте, това е поручик Ржевски. Сега ще влезе и всичко ще опошли…