Вицове за Поручик Ржевски

Изнасяйки се тихо от спалнята на графинята, поручик Ржевски излязъл на балкона, привел се, скочил върху седлото и така се понесъл по пътя, че ни се чул, ни видял. Пробягвайки два километра, той замислено се спрял:
- Майко честна, а конят къде е?
Силно псувайки, Ржевски заподскачал обратно.

На бала звучи приятна музика, гостите танцуват. С трясък и гръм по стълбите се свлича поручик Ржевски и мъкне след себе си тоалетна чиния. Слага я в средата на залата, смъква си панталоните, настанява се удобно, изважда табакерата си и вежливо пита:
- Надявам се, дамите нямат нищо против да запуша!

Пътуват Наташа Ростова и поручик Ржевски във влака. Поручикът чете вестник, а Наташа безуспешно се опитва да привлече вниманието му към себе си.
Най-накрая, тя нервно го пита:
- Поручик, кажете, а как се нарича камъкът в пръстена Ви?
Ржевски отегчено си сваля пенснето:
- Знаете ли, Наташа, просто не ми се иска…

Попитали поручик Ржевски:
- Ржевски, кое е Вашето най-безумно желание?
- Никога не съм имал семейно имение…
- И какво от това?
- Така бих искал да го пропия…

На бала поручик Ржевски минава в гръб на Наташа Ростова и й прошепва:
- Наташа, сега такъв смешен виц ще Ви разкажа, че гърдите Ви ще паднат от смях.
Наташа се обръща. Поручикът я поглежда объркано и казва:
- Уф! Виждам, че изглежда вече са Ви го разказали…

По време на бал в двореца на Александър Втори, на поручик Ржевски му се доходило по малка нужда, но офицерите и дамите постоянно търсели неговата весела компания. Едва успял да се измъкне и едва сдържайки се, той хукнал по коридора да търси тоалетна. Но врати много, а тоалетна – никъде. Силно мотивиран, поручикът влиза с шут в най-близката стая и се облекчава в първия видян ъгъл. Затягайки гащите, той се обръща се и какво да види: зад него седят на маса прилично облечени господа с чашки в ръка и го гледат.
Поручикът не изгубил присъствие на духа:
- Ех, господа! Ама и вие сте намерили къде чай да пиете!

Наташа Ростова и поручик Ржевски се разхождат в парка. Минавайки покрай езерото, Наташа замечтано попитала:
- Поручик! А никога ли не сте мечтал да се превърнете в лебед?
Удивен, поручикът нервно преглъща:
- С гол задник в студената вода? Ннее, благодаря!

Светско общество. Вечеря. След втората бутилка шампанско поручик Ржевски се изцепва на висок глас:
- Дами и господа, отивам да се изпикая!
Седяща до него, Наташа Ростова поучително му прошепва:
- Но поручик, но как може така да се говори? Като образован и културен човек следва да кажете: „Отивам да погледам звездите“.
След като сконфузено се поправил, Ржевски излязъл.
Пет минути по-късно се връща и протяга веднага ръка към пълният с искряща течност бокал. Неспособна да потисне женската си природа, Наташа Ростова казва:
- Поручик, а Вие поне да си бяхте измил ръцете!
Поручикът невъзмутимо:
- О, не се притеснявайте, мадам! Телескопа го държах с другата ръка…

Прегърнал стълба, едва държейки се за него, стои пияният като крак поручик Ржевски. Покрай него минава графинята, с възмущение го оглежда и злобно процежда:
- Господин поручик, но Вие сте пиян! Не, Вие сте безобразно пиян!! Не, Вие сте отвратително пиян!!!
- Ггосспожо – едва изломотва Ржевски – ааа нна Вас краката Ви са ккриви! Ннее, нна Вас краката Ви са безобразно ккриви!! Ннее, нна Вас краката Ви са отвратително ккриви!!!
И замислено усмихнат добавя:
- А аз утре ще съм трезвен…

Екатерина Велика стояла на мост над Нева, облегнала лакти на перилата и замечтано наблюдавала сивите облаци над Балтика и губещите се в далечината кораби.
Изведнъж, изстенвайки, Екатерина Велика прошепнала:
- Ах, кой беше това?!
- Поручик Ржевски, разрешете да се представя, Ваше Величество – изревал поручикът и изпъвайки се.
- Продължавайте полковник, продължавайте…