Вицове за Чапай и Петка

Чапай и Петка влезли в един претъпкан автобус. Петка обаче стоял с ръце на кръста. Хората му направили забележка. Той се огледал и извикал:
– Иииий, Чапай откраднали са дините!

Чапаев командирова Петка да се учи в Художествената академия за художник.
След една година Петка се връща във ваканция.
– Е, какво, научи ли се да рисуваш?
– Ами горе-долу.
– А носиш ли някоя картина да покажеш?
– Ами да, нося.
Петка вади черен лист хартия и го показва.
– И какво е това?
– Негри крадат въглища през нощта.

Докато си плавали с една лодка насред океана Чапай вика на Петка:
– Петка, ако скочиш тук ще намериш съкровище.
И Петка скочил да го търси. През това време пред Чапай се явил един дух и му казал че ще му изпълни три желания. И той казал:
– Амии, първо искам да съм много богат, второ искам да имам готина жена и трето… айде да не бъда егоист, искам да се сбъдне първото желание на Петка което ще си пожелае след като излезе от водата.
Тъкмо в този момент излязал Петка разгневен от водата и извикал:
– Чапай, да та ебат сто бивола няма никакво съкровище!

Петка се връща от разузнаване. Чапай го пита:
– Къде е врагът?
– Зад нас.
– Тогава – напред!

Чапай изпраща Петка да докара една цистерна със спирт.
При пристигането на Петка се вижда, че не носи нищо.
Чапай пита Петка:
– Петка, къде е цистерната със спирта?
Петка отговаря:
– Половината от цистерната я продадох, а половината – изпих!
Чапай:
– А къде са парите?
– Парите ги пропих!

Войници преследвали Чапай и Петка през джунглата. Чапай казал:
– Петка, дай да се скрием в джунглата.
– Ами ако ни нападнат тигри какво ще правим?
– Ами аз ще започна да свиря на гайда, а те ще започнат да играят хоро.
Скрили се те в джунглата, тигрите дошли и Чапай започнал да свири на гайда. Изведнъж ги нападнал един тигър. Двамата побягнали и се качили на едно дърво. Петка казал на Чапай:
– Нали каза че тигрите ще играят хоро?
– Де да знам аз че има глухи тигри.

Чапаев си води дневник:
Ден първи: Изгонихме белите от гората.
Ден втори: Дойдоха белите и ни изгониха от гората.
Ден трети: Върнахме се и и пак изгонихме белите от гората.
Ден четвърти: Дойде горския и ни изгони всичките.

Чапаев, много зает, седи в кабинета си. На вратата се чука и влиза Петка.
– Василий Иванич, докараха „Филип Морис“.
– Сега съм зает. Просто го разстреляйте! – отговаря той, без да вдига поглед от бумагите си.

Петка тича запъхтян при Чапаев:
– Василий Иванич, Анка настъпи мина!
– Знам – спокойно казва Чапаев.
– Ама откъде знаеш?
– Дамската й превръзка се лепна на прозореца преди малко.

Чапай и Петка на бойното поле:
– Абе Чапай, на какво мирише кръвта?
– На какво да мирише, де да знам на какво мирише, на лайна мирише!
– Леле Чапай, аз съм тежко ранен!