Вицове за Щирлиц

Мюлер си вървеше по коридора, когато ненадейно нещо твърдо се опря в гърба му.
– Пистолет! – помисли си Мюлер.
– Близо си, сладур… – помисли си Щирлиц.

03.09.2004 Щирлиц

Мюлер си плуваше във водата, когато видя две очи да го наблюдават от брега.
– Щирлиц! – помисли си Мюлер.
– Ти си Щирлиц! – помисли си крокодила.

26.08.2004 Щирлиц

Щирлиц видя група хора с бухалки в ръце.
– Биячи! – помисли си Щирлиц.
– Щирлиц… – помислиха си бейзболистите.

23.08.2004 Щирлиц

Самотна муха кацна на рамото на Щирлиц.
„Следят ме!“ – стресна се разузнавачът.

21.08.2004 Щирлиц

Щирлиц хвърли хартийката в тоалетната чиния и пусна водата.
Шифрограмата пое по пътя си към разузнавателната централа…

05.08.2004 Щирлиц

Щирлиц се прибира от отпуска и отдалече забелязва – Берлин целият е обгърнат в пламъци и пушеци.
„Забравил съм да изключа ютията“ – мисли си разузнавачът.

16.07.2004 Щирлиц

Мюлер вика Щирлиц при себе си и почва да му се кара:
– Щирлиц! Ако още веднъж те хвана да режеш сланина върху секретните документи, които крадеш от сейфа – ще му сменя бравата!

06.07.2004 Щирлиц

Борман привиква Щирлиц:
– Щирлиц, решихме да те пратим в концлагер! Успокой се бе, засега като надзирател…

01.07.2004 Щирлиц

Отиват полицаите да хванат Щирлиц в квартирата му. Тропат на вратата и викат:
– Щирлиц! Излизай!
Нищо.
– Щирлиц! Излизай, знаем, че си вътре!
Отвътре се чува глас:
– Мммм…. Може да съм излязъл.
– Не ни будалкай, Щирлиц, обувките са ти тука! Излизай!
Пауза, мълчание. След малко отвътре пак се чува глас:
– Амиии…. Може да съм излязъл бос.
Полицаите:
– Ех, гадината мръсна, пак се измъкна!

16.06.2004 Щирлиц

Щирлиц седеше в немската щаб-квартира и пишеше тайно писмо до Русия.
Точка, тире… Точка, тире…
Другите клавиши на машината не работеха…

14.06.2004 Щирлиц