Вицове за Щирлиц

Седи си Щирлиц и си спомня за съветските вестници…
„Правда“, „Известия“, „Красная звезда“…
Ах, тези незабравими статии: „Да превърнем в дело решенията на пленума на ЦК на КПСС“, портретът на вожда на първа страница… О, колко дълго бе лишен от това щастие!
За съжаление отново му бе съдено да се задоволява с омразната немска тоалетна хартия…

16.08.2005 Щирлиц

– Хм, скейтбордист – помисли си Щирлиц.
– Хм, Щирлиц – помисли си сваленият съветски пилот, който мъкнеше перката на сваления си самолет на рамо.

08.08.2005 Щирлиц

На 23 февруари, отбелязвайки деня на Съветската армия, Щирлиц се напи като дъска, след което облечен във форма на майор от НКВД, с наган и гола шашка в ръка, цяла нощ бяга пред сградата на Гестапо, крещейки „Ех, вашта мамка!“.
И едва на следващия ден той със свито сърце осъзна, колко близко е бил до провала.

30.03.2005 Щирлиц

Щирлиц вървеше по улицата на нощният новогоден Ханой. Изведнъж насреща му излиза дракон…
„За щастие“ – мисли си Щирлиц.
„За вечеря“ – мисли си драконът.

13.03.2005 Щирлиц

Щирлиц незабележимо премина границата.
За това той разбра от сутрешните вестници.

07.02.2005 Щирлиц

Щирлиц гледаше как професор Плейшнер се хвърля от прозореца на третия етаж вече шести път.
– Явно отровата не действа – помисли си той.

01.02.2005 Щирлиц

Щирлиц си плуваше, когато видя чифт жълти очи във водата.
– Мюлер! – помисли си Щирлиц.
– Отчасти… – помисли си крокодилът.

07.01.2005 Щирлиц

Щирлиц видя наклонена кула.
– Пиза… – помисли си Щирлиц
– По-малко трябва да пиеш… – помисли си кулата.

03.01.2005 Щирлиц

Берлин 1943 г. Тайно събрание на висши немски офицери и гестапо, в тайна заседателна зала. Всички гледат очаквателно…
В този момент влиза Фюрера, самия Адолф Хитлер. Всички стават на крака с възгласа: „Хайл Хитлер!“ и високо вдигната ръка. От някъде обаче се дочува мъжки глас с думите: „Хайл Гитлер!“…
Настава смут и объркване в залата… Само Фюрерът, гледайки уверено към всички, казва:
– Щирлиц, още ли го влачиш този изпит по немски от първи курс…

07.10.2004 Щирлиц

Щирлиц се промъква посред нощ в кабинета на Мюлер.
Протяга ръце към касата със секретните документи и в този момент чува приближаващите стъпки на Мюлер!
Щирлиц затваря очи и се престорва на заспал…
На сутринта го викат при Мюлер.
„Щирлиц, снощи ви видях в кабинета си“, казва му Мюлер. „Тревожа се за вас, вие очевидно страдате от сомнамбулизъм!“
„Спасен съм“, мисли си Щирлиц, но изведнъж му хрумва едно ужасно подозрение.
Мюлер го заварваше по този начин в кабинета си вече за 10 път… Ами ако наистина беше сомнамбул?!

17.09.2004 Щирлиц