– Каква е разликата между социализма и оргазма?
– При социализма се пъшка значително по-дълго.