Грузинец произнася тост на руска сватба:
– Предлагам да пием за тези дъбове, …
Всички руснаци вдигат чашите.
– … от които ще направят ковчези за нашите младоженци…
Изумени всички оставят чашите на масата…
– Нека тези дъбове да растат поне още петстотин години!
Всички с облекчение вдигат отново чашите и ги изпиват на екс.

19.04.2004 Тостове