Вечер. Лунна светлина. Парк, природа, пейка… На пейката – той и тя.
Друга вечер. Парк, природа, пейка… На пейката – той, но друга тя.
Следваща вечер. Парк, природа, пейка… На пейката – същият той, нова тя.
Още по-следваща вечер…
Но това е дълга история.
Нека пием за постоянството на мъжете и непостоянството на жените!

14.10.2003 Тостове