– Защо спорите с клиента? Нима не знаете, че клиентът винаги е прав?!
– Зная, но той твърди, че не е прав.

24.09.2007 Продавачи