Знаете ли како прави онанист, когато се замисли за брак?
Отива да му гледат на ръка…