Из писмо на войник:
„Скъпа! С едната ръка държа снимката ти, а с другата мисля за теб…“