Мъжкият член иска повишение на заплатата по следните причини:
– винаги работи съсредоточено и под напрежение
– умее дълбоко да потъва в работата
– може да работи във всички направления
– няма вентилация или климатик на работното си място
– работи в условията на повишена влажност
– работи при високи температури
– работи през почивните дни и празници
– може да работи по всяко време на денонощието
– подложен е на риск от професионални заболявания.

Повишението на заплатата на мъжкия член е отказано по следните причини:
– не може да работи 8 часа на ден
– не винаги се подчинява на искането да започне да работи
– след кратък работен период заспива
– не може да остане предан на едно работно място
– много рано излиза в пенсия
– работи само при постоянно подбутване
– постоянно оставя работното си място мръсно
– понякога бяга от работа преди края на работното време.