Съобщение на полицията:
„Вчера в столицата беше заловена банда зоофили. За залавянето им бяха използвани специално обучени кучета.“

18.06.2000 Содомия