Министерството на здравеопазването предупреждава:
Невнимателната геронтофилия може да доведе до некрофилия.