- Госпожице, а кино обичате ли?
- Да, безспорно.
- А аз обичам и с порно.


09.08.2008 Свалки