– Госпожице, а кино обичате ли?
– Да, безспорно.
– А аз обичам и с порно.


09.08.2008 Свалки