– Обичаш ли ме?
– Да.
– А кога ще се оженим?
– Защо сменяш темата на разговора?

08.07.1999 Годеници