– Защо не си се оженила още?
– Предпочитам да нося щастие на много мъже, отколкото нещастие на един.

30.12.2002 Ергени