След борбата за сърцето на избраната дама в живота на „истинския“ мъж предстоят още 3 много важни борби:
І-та: Борба за надмощие.
ІІ-та: Борба за равенство.
ІІІ-та: Борба за оцеляване.

30.09.2002 Ергени