Карали един да се ожени, а той:
– Да си оженя за хубавица, ще имам много гости.Д а взема умна,
ще ми заповядва. Глупава – няма да може да ми угажда..
Богата ще ме разиграва, а бедна – ще трябва да я храня.

16.06.2002 Ергени