– Жена ми казва, че всички мъже са глупаци.
– Не е вярно, някои са ергени…

24.12.2000 Ергени