Баща и дъщеря излизат от крематориума и носят урна с прах.
Дъщерята:
– Тате, хайде да поставим праха на баба на пианото. Тя така обичаше да слуша
как свиря….
Бащата:
– Няма да стане, дъще. Ще го сложим в пясъчния часовник, нека гадината да
поработи малко…

20.11.2002 Родители