Говорят си двама приятели:
– Татко ми каза, че произхождаме от маймуните.
– А на мен мама ми каза, че произхождаме от едно бедно учителско семейство!

05.08.2002 Родители