Бащата стои пред компютъра. Вратата на стаята се отваря и вътре влиза синът му.
– Тате, прибрах се!
– Къде се губш толкова време?
– Как къде? Бях в казармата, две години войник.
– Добре. Друг път се обаждай като излизаш за толкова дълго.

07.04.2001 Родители