– Защо плачеш, Джони?
– Защото татко падна от стълбата, събори полилея и счупи аквариума…
– Зле ли се удари?
– Не.
– Тогава защо плачеш?
– Защото сестра ми е видяла всичко това, а аз – не!

02.04.2001 Родители