При гинеколога:
– Редовен полов живот?
– Не,  разнообразен…