Двама монаси си говорят:
– Братко Иване, защо наказаха брат Петър?
– Хванахме го в килията с порно касета и порно списания!
– Да, разбирам, но все пак сме християни – трябва да прощаваме грешките чужди.
– Е как да го простим, като ги е откраднал от владиката!

29.02.2004 Монаси