Питат един поп в църквата:
– Отче, защо все ни разказваш за рая? Защо никога не говориш за ада?
– Няма нужда, като умрете и без това ще го видите.

26.11.2003 Монаси