Въпрос: Какво разделя хората от маймуните?
Отговор: Средиземно море.

03.10.2004 Расистки