– Защо негрите миришат?
– За да може и слепите да ги мразят!

20.07.2004 Расистки