– Защо негрите миришат?
– За да може и слепите да ги мразят!


20.07.2004 Расистки