– Какво са 10 индийци на Луната?
– Проблем!
– А какво са всичките индийци на Луната?
– Проблемът решен!

22.11.2002 Расистки