Двама евреи в газова камера. Единият извиква:
– Газта се покачва.
– Купувай, купувай!

13.02.2001 Расистки