– Как се прави шосе в ЮАР?
– Подреждат се негри и се минава с валяк.
– Ами осева линия?
– Подреждат се усмихнати негри с глави към средата на шосета и пак се минават с валяк.

29.12.2000 Расистки