Както обикновенно и в тази олимпиада негрите са лидери в бягането, а белите в стрелбата.

13.10.2000 Расистки