Бог слезнал на земята и казал на едно семейство негри:
– Ако преминете тази река, ще станете бели.
Бащата не повярвал и я преминал. Станал бял. Майката преминала – и тя бяла. Голямата сестра преминала и тя станала бяла. Бебето наджапало, но щяло да се удави и извикало към баща му да го спаси, но той се обърнал и казал:
– Разкарай се, мръсен негър! – и си тръгнал.

17.05.2000 Расистки