Събужда се лорд Джон през зимата, протяга се на терасата и вижда надпис с урина долу на снега:
„Лорд Джон е педал!“
Извиква камериера и му възлага разследването.
След един час камериерът докладва:
– Лорд Джон, урината е на коняра, а почеркът на жена ви.

16.04.2009 Сър Джон