Лъвът се разхожда из гората. Среща жирафа:
– Ей, дългия! Кой е най-красив в гората?
– Ти, лъвчо.
След малко среща зебрата:
– Ало, раираната! Кой е най-красив в гората?
– Ти си, лъвчо.
Продължава нататък и вижда слона:
– Ти там, клепоухия! Кой е най-красив в гората?
Слонът го хваща с хобота, мята го в блатото и си продължава по пътя.
Лъвът излиза от калта, отръсква се и мърмори:
– Ей, кво се нервираш бе? Можеше просто да кажеш – „не знам“.

23.06.2008 Слонове