Човек влиза в лекарския кабинет. Отива до доктора и най-спокойно го заговаря.
– Добър ден. Един хляб.
– … Моля?!
– Един хляб. По-пухкав, ако може. И типов.
– Аха… на горния етаж.
– Там ли продават хляб?
– Не. Там е психиатрията!

27.07.2009 Луди