Човек влиза в лекарския кабинет. Отива до доктора и най-спокойно го заговаря.
- Добър ден. Един хляб.
- … Моля?!
- Един хляб. По-пухкав, ако може. И типов.
- Аха… на горния етаж.
- Там ли продават хляб?
- Не. Там е психиатрията!


27.07.2009 Луди