Върви си Червената Шапчица из гората. Изведнъж от харстите се показва главата на вълка.
– Къде отиваш? При баба си ли?
– Да.
– В кошницата питка ли носиш?
– Да.
– А във вестник ли е завита?
– Да.
– Дай веднага вестника!