Върви си Червената Шапчица из гората. Изведнъж от харстите се показва главата на вълка.
- Къде отиваш? При баба си ли?
- Да.
- В кошницата питка ли носиш?
- Да.
- А във вестник ли е завита?
- Да.
- Дай веднага вестника!